Ishlab chiqarish ko’lamlari narxlarni raqobatli darajada saqlab turish hamda narx va sifatning maqbul nisbatini ta’minlash imkonini bermoqda.