Asl Nafis 5 xil mahsulot toifasini ishlab chiqaradi:

Choynak 1 L

Choynak 1 L

Choynak 0,8L

Choynak 0.5 L

Piyola 100 ml

Piyola 200 ml

Chiziqli piyola 200 ml

Piyola 230 ml

„Xitoy“ piyolasi 200 ml

Kosa 500 ml

Kosa 500 ml

Chiziqli kosa 600 ml

Kosa 750 ml

„Xitoy“ kosasi 750 ml

Likopcha 130 mm

Likopcha 150 mm

Likopcha 175 mm

Likopcha 200 mm

Chuqur likopcha 175 mm

Chuqur likopcha 200 mm

Oval likopcha 200 mm

Oval likopcha 230 mm

Salat uchun idishlar

Lagan 240 mm

Lagan 250 mm

Lagan 300 mm

Chashka 200ml

Choynak 1 L

Choynak 1 L

Choynak 0,8 L

Choynak 0,5 L

Piyola 100 ml

Piyola 200 ml

Chiziqli piyola 200 ml

Piyola 230 ml

„Xitoy“ piyolasi 200 ml

Kosa 500 ml

Kosa 500 ml

Chiziqli kosa 600 ml

Kosa 750 ml

"Xitoy" kosasi 750 ml

Likopcha 130 mm

Likopcha 150 mm

Likopcha 175 mm

Likopcha 200 mm

Chuqur likopcha 175 mm

Chuqur likopcha 200 mm

Oval likopcha 200 mm

Oval likopcha 230 mm

Salat uchun idishlar

Lagan 240 mm

Lagan 250 mm

Lagan 300 mm

Choynak 1 L

Choynak 1 L

Choynak 0,8L

Choynak 0,5L

Piyola 100 ml

Piyola 200 ml

Chiziqli piyola 200 ml

Piyola 230 ml

„Xitoy“ piyolasi 200 ml

„Xitoy“ piyolasi 4.5

Kosa 500 ml

Kosa 500 ml

Chiziqli kosa 600 ml

Kosa 750 ml

„Xitoy“ kosasi 750 ml

Likopcha 130 mm

Likopcha 150 mm

Likopcha 175 mm

Likopcha 200 mm

Chuqur likopcha 175 mm

Chuqur likopcha 200 mm

Oval likopcha 200 mm

Oval likopcha 230 mm

Salat idishlari

Lagan 240 mm

Lagan 250 mm

Lagan 300 mm

Choynak 1L

Choynak 1L

Choynak 0,8L

Choynak 0,5L

Piyola 100 ml

Piyola 200 ml

Chiziqli piyola 200 ml

Piyola 230 ml

No'malum

"Xitoy" piyolasi 200 ml

Kosa 500 ml

Kosa 500 ml

Chiziqli kosa 600 ml

Kosa 750 ml

„Xitoy“ kosasi 750 ml

Likopcha 130 mm

Likopcha 150 mm

Likopcha 175 mm

Likopcha 200 mm

Chuqur likopcha 175 mm

Chuqur likopcha 200 mm

Oval likopcha 200 mm

Oval likopcha 230 mm

Salat idishlari

Lagan 240 mm

Lagan 250 mm

Lagan 300 mm

Chashka 200ml

Choynak 1L

Choynak 1L

Choynak 0,8L

Choynak 0,5L

Piyola 100 ml

Piyola 200 ml

Chiziqli piyola 200 ml

Piyola 230 ml

Piyola 4.5

"Xitoy" piyolasi 200 ml

Kosa 500 ml

Kosa 500 ml

Chiziqli kosa 600 ml

Kosa 750 ml

Likopcha 130 mm

Likopcha 150 mm

Likopcha 175 mm

Likopcha 200 mm

Chuqur likopcha 175 mm

Chuqur likopcha 200 mm

Lagan 240 mm

Lagan 250 mm

Lagan 300 mm

Rakovina

Rakovina

Vaza

Vaza

Vaza

Izolyator

Izolyator

Olovga chidamli g'isht